۱۰ حدیث تصویری از حضرت پیامبراکرم (ص) و امام علی (ع)

۱۰ حدیث تصویری از حضرت پیامبراکرم (ص) و امام علی (ع)

۶ مورد از احادیث از پیامبر اکرم (ص) و ۴ مورد آن از حضرت علی (ع) است

منبع تصاویر: تبیان

برچسب ها :